KALİTE BELGELERİMİZ - WOOD WOOD

OHSAS 18001 NEDİR?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG), günümüzde kalite yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemleri gibi bir yönetim sistemi haline dönüşmektedir. Bu kapsamda İSİG işletme genel yönetim sisteminin bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu amaçla, dünyada uygulanan standartlardan biri olan OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series - İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serileri) 18001 İngiliz Standartlar Enstitüsü öncülüğünde 1999 yılında oluşturulmuştur. Hazırlanan bu standart, 2001 yılında TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından kabul edilerek TS-18001 olarak yayınlanmıştır.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması çalışmalarına yönelik yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. Hâlbuki OHSAS 18001 standardı mesleki sağlık ve güvenlik konularını kapsayan bir yönetim modelidir. Yani OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır. Çünkü işletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır.

Tüm dünyada çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanarak, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli ortam faktörleri ile doludur ve bu faktörler çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir.

Ülkemiz trafik kazalarında olduğu gibi, iş kazalarında da Avrupa'nın en çok kaza olaylarının olduğu ülkelerden biridir. Her yıl ortalama 140,000 iş kazası, 2,600 maluliyet, 1,500 ölümlü iş kazası meydana gelmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan istatistiklere göre günümüzde her üç dakikada bir, dünyanın herhangi bir yerinde bir işçi, işinde yaralanma veya hastalanma sonucu hayatını kaybetmekte ve her geçen saniyede en az üç kişi yaralanmaktadır.

Dünyanın birçok ülkesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak ve işletmek yasal bir gerekliliktir. Bu nedenle diğer uluslar arası yönetim standardı ISO 9000 ile de uyumludur. Böylece mevcut kalite sistemi, OHSAS 18001'i de içerecek tarzda daha da nitelikli hale gelmektedir.

OHSAS 18001'in Faydaları Nelerdir?

Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltarak resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığı kanıtlanabilir. Böylelikle resmi ihalelerde ön şart yeterliliğin sağlanır.
Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar. Böylece çalışan motivasyonunun arttırılması ile verimlilik artışı sağlanır.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek maliyetlerin düşürülmesini ve iş kazaları sonunda oluşabilecek tazminatların azaltılmasını sağlar.
İşyerinde alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlar.
Çalışanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği bilincinin yerleşmesi ile diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratır.